L’associazione “Cuore & Territorio” (Serce i Terytorium) è  un ente di diritto privato non avente fine di lucro che opera principalmente nei settori della promozione dell’educazione sanitaria; della promozione e tutela dei diritti umani e civili e della formazione extrascolastica.

Come Associazione Cuore e Territorio abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi  per  la famiglia di due nostri iscritti, Agnieszka Justyna brenska e il marito Siliberto Giuseppe.

Le inevitabili difficoltà economiche determinate anche dal grave lutto subito in famiglia ci inducono a lanciare questa campagna di solidarietà.

Nella sua casa di Markajmy, vicino a Lidzbark Warmiński, la notte tra venerdì e sabato (28 ottobre 2022), come riportano copiosamente gli articoli di stampa in Polonia, è scoppiato un incendio per cause ignote dove ha perso la vita la  mamma 66 enne Wieslawa Chodorowska.

Un vero dramma!

Ora tutta la famiglia raccolta in un profondo dolore  ha la necessità di garantire una degna sepoltura e di permettere una ristrutturazione della casa distrutta dalle fiamme per garantire all’anziano genitore, Piotr Chodorowski, la sopravvivenza dignitosa.

Data la delicatezza e l’urgenza della condizione in cui versa Piotr Chodorowski, l’associazione “Cuore & Territorio”, ha deciso di attivarsi, lanciando una campagna di raccolta fondi che si protrarrà sino al 30 novembre 2022.

Chi volesse sostenere la famiglia di Giuseppe e Chodorowski,  potrà effettuare una donazione sui  conti correnti bancario:

– In moneta (polacca) zloty Iban :PL55109028350000000141956121;

– In moneta (europea) euro :

PL63109028350000000150105238.

Bik: WBKPPLPP

Conto corrente intestato a: Piotr Chodorowski.

  • in Italia: IT25I0760113000001008495028  –  conto corrente Postale intestato a

    Agnieszka Justyna brenska

  •  PayPal agabrenbb@gmail.com

Permettere la celebrazione in Polonia   del funerale e sostenere le prime spese per trovare un alloggio dove dimorare in attesa di riavere la propria casa ristrutturata è un dovere per la collettività.

Ogni spesa verrà documentata e pubblicizzata.

Grazie.

Tragedia vicino a Lidzbark Warmiński. A Markajmach, una donna di 66 anni è morta in un incendio – Gazeta Olsztyńska (gazetaolsztynska.pl)

traduzione in lingua Polacca:

Stowarzyszenie „Cuore & Territorio” w Rawennie   (Serce i Terytorium)    jest organizacją non-profit prawa prywatnego, która działa głównie w sektorach promocji edukacji zdrowotnej; promocja i ochrona praw człowieka i obywatela oraz szkolenia pozaszkolne.

Jako Stowarzyszenie Serce i Terytorium przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy dla rodziny dwójki naszych członków, Agnieszki Justyny ​​Brenskiej i jej męża Siliberto Giuseppe.

Nieuniknione trudności ekonomiczne spowodowane również poważną żałobą w rodzinie skłoniły nas do rozpoczęcia tej kampanii solidarnościowej.

W ich domu w Markajmach k. Lidzbarka Warmińskiego w nocy z piątku na sobotę (28 października 2022 r.), jak donosi prasa w Polsce, z nieznanych przyczyn wybuchł pożar, w którym zginęła ich  matka ,66-letnia Wiesława Chodorowskiej.

Prawdziwy dramat!

Teraz cała rodzina, zgromadzona w głębokim smutku, musi zadbać o należyty pochówek i umożliwić remont zniszczonego przez płomienie domu, aby zapewnić godne przeżycie starszemu rodzicowi, Piotrowi Chodorowskiemu.

Wobec delikatności i pilności sytuacji, w jakiej znalazł się Piotr Chodorowski, stowarzyszenie , Cuore &territorio (Serce i Terytorium)postanowiło podjąć działania, uruchamiając akcję zbiórki pieniędzy. Każdy, kto chce wesprzeć rodzinę Giuseppe i Chodorowskich, może dokonać wpłaty na swoje konto bankowe:

– w (polskim) walucie Iban złoty: PL55109028350000000141956121;

– W walucie euro (europejskiej):

PL63109028350000000150105238

Bik: WBKPPPLPP

Rachunek bieżący na nazwisko: Piotr Chodorowski.

Obowiązkiem społeczności jest umożliwienie odbycia pogrzebu w Polsce i poniesienie pierwszych wydatków na zakwaterowanie w oczekiwaniu na odzyskanie własnego wyremontowanego domu.

Każdy wydatek zostanie udokumentowany i zareklamowany.

Dziękuję Ci.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi